Offerfeest

Het Offerfeest, ook wel het Slachtfeest of het grote feest genoemd, wordt gevierd vanaf de 10e dag van de 12e maand van de islamitische kalender en duurt 3 dagen. Tijdens het Offerfeest wordt een schaap/lam of een ander dier geslacht door elke moslim die zich dit kan veroorloven, ter ere van de profeet Ibrahim, die bereid was zijn zoon te offeren in opdracht van Allah.

In ons Islamitisch slachthuis slachten wij tijdens het Offerfeest uitsluitend lammeren. Wij slachten zowel voor de particuliere als zakelijke markt. De lammeren zijn tussen de 6 en 12 maanden oud. Wij beginnen de slacht van de lammeren altijd pas na het ochtendgebed. Dit zie je maar bij een enkeling van de bestaande slachthuizen in Nederland. 

Op de eerste dag van het Offerfeest worden de lammeren niet gesneden. De consument kan er eventueel voor kiezen om het lam de volgende dag gesneden af te halen. Het is niet mogelijk om het dier op dezelfde dag, dat het is geslacht te laten snijden. De consument krijgt het lam altijd eerst te zien voordat deze gesneden wordt. Het snijden gebeurt zoveel mogelijk naar wens van de consument. De lever, het hart en de longen krijgt de consument mee (indien goedgekeurd). Wij slachten uitsluitend Nederlandse lammeren.

Sinds 2015 is het ook mogelijk om een lam voor de tweede dag van het Offerfeest via onze website te bestellen. Het lam dient dan via onze website afgerekend te worden en kan tijdens het Offerfeest bij ons op locatie worden afgehaald. Ook de online consument kan ervoor kiezen om het lam één dag te laten staan om het vervolgens de volgende dag gesneden af te halen. Dit kan eenvoudig als productoptie worden aangegeven tijdens het bestellen. Wij berekenen € 15,00 aan snijkosten. De afhaaldagen -en tijden geven wij per mail door aan de consument. De verkoop van Offerdieren via onze website start ongeveer een maand voor het Offerfeest. Via de online verkoop van Offerdieren weten wij een veel breder publiek te bereiken. Wij zijn het eerste slachthuis die het op deze manier aan de consument aanbiedt. 

Ongeveer een week voorafgaand aan het Offerfeest weten wij de exacte begindatum. Wij volgen Saudi-Arabië bij de bepaling van het begin van het Offerfeest.

*Het Offerfeest valt dit jaar op dinsdag 21 augustus 2018.