Het is momenteel niet mogelijk om online te bestellen. Onze excuses voor het ongemak.

Puur halal

Voor ons als Moslims betekent halal ‘rein’ en ‘toegestaan’. De term wordt vaak gebruikt als het gaat om voeding. Sommige producten zijn vanuit de oorsprong al halal, zoals het meeste dat uit zee komt. Vlees dat halal is, komt van bepaalde dieren en vereist een rituele manier van slachten. Wij doen dat geheel volgens onze voorschriften. Maar ook de wijze waarop ons vee wordt gehouden, is voor ons een geloofskwestie. Zo is het bijvoorbeeld van belang dat het dier een goed leven heeft gehad, dat het goed is gevoed en alleen kort op transport is geweest.

De voorschriften voor halal voedsel zijn voor ons geloofsgebonden en afgeleid van de Koran. Wij voeren onze taak uit met eerbied voor de schepping. Daarom spreekt onze slachter de basmallah (‘In de naam van Allah de Barmhartige, de Genadevolle’) en de takbier uit (Allah is Groot). Bismillah Allahoe Akbar wordt als slachtgebed opgezegd.

Onze hoofdslager El Miki El Idrissi is al sinds de oprichting in 1991 verbonden aan het slachthuis. Deze alom bekende en gerespecteerde slager is sinds zijn 16e jaar werkzaam in de vee- en vleessector. Ook zijn vader en diens vader waren slagers vanaf respectievelijk 1960 en 1945. El Miki El Idrissi zorgt ervoor dat het gehele productieproces in ons bedrijf verloopt volgens de voorschriften voor halal voedsel.

De Nederlandse wet schrijft voor dat dieren die worden geslacht vóór het doden bewusteloos worden gemaakt (in vaktermen ‘bedwelmd’). Een uitzondering op deze regel is gemaakt voor slachten volgens de Islamitische of Joodse rites. Daarbij wordt het dier niet bedwelmd maar gedood met één snelle halssnede. Met één haal van een zeer scherp mes worden de halsslagaders doorgesneden. Daarbij verliest het dier eerst zijn bewustzijn en vervolgens - door bloedverlies - het leven.

Om te voorkomen dat de ordelijke gang van zaken bij het slachten in gevaar komt - dierenwelzijn, slachthygiëne en ongevalrisico – is het bij ons niet toegestaan voor toeschouwers aanwezig te zijn bij het voorsnijden. Het onbedwelmd slachten van dieren mag in Nederland alleen in een erkend slachthuis gebeuren mits dit is geregistreerd voor onbedwelmd slachten. Ons slachthuis is als zodanig door de staat gecertificeerd. Bij Halal Vlees Express wordt gegarandeerd voldaan aan deze wetten en regels.

Halal bewust keurmerk

Halal Bewust Keurmerk

Naast het positief advies van De Halalpolitie is ons Islamitisch slachthuis als één van de eerste in Nederland in het bezet van het Halal Bewust Keurmerk.

Stichting Halal Bewust is een kenniscentrum en belangenorganisatie – in het bijzonder consumentenorganistatie – met een sterk filantropische inborst. De stichting Halal Bewust is opgericht door (zelfstandige) professionals met hart voor halal die op een positieve wijze de balans in de halalmarkt willen herstellen. De stichting vind haar oorsprong in de consumentenorganisatie De Halalpolitie, die een grote bekendheid geniet binnen de mosilmgemeenschap.

Klik hier voor meer informatie.